KÖYÜMÜZE,KÜLTÜRÜMÜZE,BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ
 
ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ
İnceöz İnsnları İslami Güzelliklere VeVefaya Sahiptir  
  ANA SAYFA
  ANKARA-ÇAMLIDERE-İNCEÖZ KÖYÜ SİTESİ
  KÖYÜMÜZDEN İLGİNÇ BİLGİLER
  FOTOĞRAFLAR-2-
  KÖYÜMÜZDE LAKAPLAR
  KÖYÜMÜZÜN GELENEK VE GÖRENEKLERİ
  FAYDALI LİNKLER
  HÜSEYİN TAHA BEY SAYFASI
  MUSTAFA KOÇAK 'IN GÖNDERDİKLERİ
  KÖYÜMÜZ TARİHİNDEN-1-
  YÖRESEL DİLİMİZ
  YÖREMİZ TÜRKÜ-TEKERLEME VE DEYİŞLERİ
  SAYAÇ
  KÜLTÜRÜMÜZ RUHLARA İLAÇ
  KINA GECESİ VE DAMAT GİYDİRME
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİZDEN GELEN RESİMLER 1
  SİZDEN GELENLER-2-
  NAİL BEY DEN GELENLER
  YAHŞİHAN'LI EMRAH DEMİRKOPARAN'IN GÖNDERDİKLERİ
  FOTOĞRAF HARMANI-1-
  ALANYA'DAN SEVGİLERLE
  İNCEÖZ'ÜM SELAM SANA
  SİNAN KOÇ'UN GÖNDERDİKLERİ
  MANZARA-İ MUHTELİFE
  İNCEÖZ'DEN SEÇMELER
  MUSTAFA DOĞANAY'ın GÖNDERDİKLERİ
  ESGİ DİLLERİMİZ DE GÖZELİDİN
  Hatıralar
  KÖYÜMDEN KARELER
  İNCEÖZLÜLERİN BULUŞMA NOKTASI
  GARİP VE İBRETLİK OLAYLAR
  İNCEÖZ TÖRESİ
  İLKBAHARDA YAYLAMIZ CENNET MİSALİ
  RAHMETLİ OLAN KÖYLÜLERİMİZİ TANIYALM
  DÜNDARLAR GÖZÜYLE YAYLAMIZ
  SAĞLIK SAYFASI(Domuz Gribi)
  BOZULMUŞ TEVRATTAN AYETLER
  KÖYÜMÜZ YEMEKLERİ
  KÖYÜMÜZ İNSANLARI
  KÖYÜMÜZ BOL SUYA KAVUŞTU
  İBRETLE İZLENECEK VİDEOLAR
  TARİHİ VE MİLLİ VİDEOLAR
  LİNKLER SAYFASI
  KÖYÜMÜZLE İLGİLİ VİDEO VE SLAYTLAR
  TARİHTE HAÇLI KATLİAMLARI
  Yayla Fotoğrafları
  Köylülerimiz-1-Video
  Köylülerimiz-2-
  Pkk at oynatır.Biz seyrederiz
  BİZLERDEN RESİMLER
  SİZDEN GELENLER 1
  SİZLERDEN GELENLER 2
  VATAN VE MUKADDESATA TİTRERİZ
  Sizden Gelenler-3-
  Sizden Gelenler-4-
  UYUTULAN MÜSLÜMANLAR
  İLÇEMİZ KAMİL BOSTAN KIZ YURDU AÇIDI
  KÖYÜMÜZ VE YÖREMİZ TARİHİ
  KÖYÜMÜZDE LAKAPLARIMIZ
  İnceözlüler-1-
  DİLİMİZİ NASIL KATLETTİLER?
  İNCEÖZ'CE
  Köyü Hatırladım
  Hisleniriz
  Nefis Muhakemesi
  İNCÖÖZCE İNCİLER-1
  BİR ZAMANLAR ONLAR DA İMTİHANDA İDİLER
  İncöözce-2-
  İNCEÖZ KÖYÜ SİTESİNE KATILIN
  İNCEÖZ KÖYÜ SİPAHİLİĞ
İNCEÖZ'ÜN ASİL İNSANLARINA SELAMLAR OLSUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİZ DAİM OLSUN
İNCÖÖZCE İNCİLER-1
      İNCÖÖZDE BAHAR KENDİNİ GÖSTERDİ
 Gışın şiddeti azaldı. Gallar erimiye başladı. İnekler bızaladı. Goyun geçi guzuladı. Herkeşte her evde bi hareket va. Davallara, sııllara bakmak, odun yarmak, su getümek, ekmek aş hazıllamak gibi bi sürü iş va. Herkeş bi işinen uraşu. Herkeşde bi çalışma bi gayret va.
   Zabahınan erken galkılu. Dama daşa bakılu. Namazlar gılunu. Tarhanalar içilü. Yoortlar banılu. Mıhlamalar yinü. Gadunnar inek saama, damdan küpür kürüme , tezek yapma ve her tüllü ev işlerine goşalla. Erkekler de kendine göre işlerinen uraşula. Odun yarmak, sıırı sıpayı sulamak gibi işler de heriflere bakar.
   Davallar daa çıkmıya başladı. Gaylı gallar eridi. Otlar kendini göstermiye başadı. Daa giden davar sıır ot gurusu, yaprak gurusu neyim bulu gannını doyuru. Çobannar davarınan çıkalla şüyle bi dolaşula. Erennerde, çoban daşına, çevrükde, garaağaçlarda teke çanları goyun töngürdekleri duyulu gaylı. Ayşamları hava erken acır. Eyi geyinmyeni çabuk üşüdü. Esgiden çobannarın bi kepenee neyi oludu. Şindi çobannar da sosyetik oldu. Kepenek neyim gullanmaz oldula.
 Şu Kekeç Mısa’nın Eyüp, Hatıpların Mısdafa, İpeşlerin Calal, Kötü Meemedin Haciprehemin çobanık zamanını hiçbişii dutmaz. Onnarın birer gavalı oludu. Gara çalılıa davaları aadurunca gavala üflellerdi. Hele Eyübün gavalını herkeş işini gücünü bıraku diynerdi. Dertli ve yanuk bi gaval duyunca bu Eyip dellerdi. Hacının oolu Hacı da gözel gaval çalardı. Esgiden müzük mü vardı? Bi iraduyu diynenüdü. Çambaşların Veli nin pikabı vardı. Onun evinde toplanulu tabak dinnenüdü, çeşüt çeşüt pilak tabakları vardı. Çobannarın sooklarda yakıp ısınduhu çıra tenikeleri oludu. Çok üşüdüklerinde çıra tenikesi yakulu eller bi ısıdıludu. Isınınca çıralar sööndürülü üşüyünce bi taha yakuludu. Çobannar ayşam köye bi havalı girelleridi. Gazgulaçları yanında olannar çiydem gazar, bazen da çiydemleri örer getürülerdi. Ha şunuda demeden geçmek olmaz, bazen geçiler goyunnar guzulardı da yavrularını çobannar sırtında getürüdü. Gerçi guzulıyacak olannar daa götürülmezdi emme. Ginede guzulamaz dedühün guzulayverüdü.
   Gaylık yayla hayali gönüllere düşer. Hacıgiller yakında yaylıya göçelle deller. Hacıgiller Nisanın sonuna doru yaylıya göçelle. Herkeşden iki üç hafta önce göçelle.Demekki mallara öyle taha eyi gelü. Yaylanın teze baharını yidümek malları taha semüz eder heral. Ayşamları odada yayla lafı edilü gaylı. Hacınoolu hacı şüyle demiş. İnnahannarın otu eyiymiş. Gerişin otu tah böyümemiş. Yayla pek soomuş. Geçen güreş günü yaylıya gar yaamış. Yaylada yaamur pek çoomuş .. gibi yayla habalları edilü gaylı bi maafir.
   Gış azalınca, bahar kendini gösderince köyde sıır geze de başlamış delle. Her zabah sııllar bosdanın altında toplanumuş. Hatıpların evin gayadan yana bosdan delle. Hani köyü bilmiyen yeni yetmelere açukluyaan dedim. Gaylı her zabah sııllar gezek olu. Üç hane sıraynangezee gider. Zabahınan bovarsayan bazı inek ve düveler sııllar toplanukan çekülü. Emme şindi döölet sıılları suni olarak aşılayyorumuş. Dovan bızaların gulaklarına da bi küpe dakıyormuş. Bu küpeler o sıırın kimlii oluyormuş.
   Yayla hayali gaylı akıla düşdü. Zabah ayşam yala lafı edilü. Yayla hazıllı yapılu. Güreşe ve Şıhlara yayla ısmarıçları ısmallanu. Yayla evsükleri görümlüye başlanu. Yok danaların cılbırı yoodu alınacak. Yok eşşeen golanı deyişecek. Yok duz ilazım. Yok kil ilazım. Turfana gapak merşün ilazım. Kirpit almayı unutma. Evin üsdü akıyor. Naylun ilazım. Avruk telaşı, evsük telaşı ebeleri dedeleri alu. Bıdırdalla durula. Bıdırdalla dedüysek yanış anamayın. Onnarın tecrübesi ve bilgüsü işlerin yolunda gitmesini saalar.
   Eccükde siyaset gatalım. Döölet süt satacamış gavullara. Et süt bahalanacaamış. Angarada boş boş gezeceenize gelin de köyde sıır sıpa beslen. Şindi su da bol. Damlara evlere gadana su geliyor. Angarada suya, süde, sovana, samırsaa, üzüme, almıya para vaereceenize gelin de köyde yaşan.Evlerinizin ööne sovan, samırsak, tere maydanuz, marul, örekotu, keten tohumu, ısbanak aklına ne gelüse ek. İkide bi  baraca gidip bedavadan bol bol balık yirsiniz. Harap olan balarda baaçalarda alma armut bedava. İsder yi. İsder gışa hoşaf kes. Guşbunnunu satun alusunuz. Köyde her yer guşbunnu. Hem ereçilini yap hem de çayını gurut. Gıdımanın ahlatları yellerde çürür. Esgiden bi hoşaf kesülü guruduludu. Sosyetik deyiminen öz eleşdir yapacak olusak tembel milletüz. Kekük dolu daalar daşlar. Biz kekük gurutmayı, kekük çayını bilmeyüz. Hatıpların Gara Bekir dedi, ombeş yirmi çeşüt kekük olumuş.Bizim gayada olan kekük en gözeli, en galitelisi ve şifalısıymış. Herif okumuş mühendis olmuş ziraatcı olmuş. Doorusunu bilü deyyon.Hemen hazırcana baggaldan alluz. Eyimi kötümü, bayatmı taze mi bilmeden. Köy zahmetli olu emme nimetli de olu. Köyün üç tarfı barac. Gurt olmayyormuş, guş olmayyormuş. Elli yüz gülü beslesen Angarada gapanın elinde galu. Köy hayatı haraketli olduhundan hem bi saalık da olu. Emme başda kendimi söyleyyin tembellik içimize işlemiş.
Emme gusura bakman. Gurbetlik eccük dertli ediyor insanı.  Müslüman hakkı ve sabrı tavsiye etmek zorundaymış. Olgun Müslüman da hatasını söylüyene memnun olanmış. Uzak ve mahrum galduhumuz İncöözümüzün ebesine dedsine, bebesine beliine, esen yeline, uçan guşuna, serçesine, hacımuradına,helheline, gövreene, mancarına, merdimalaana, guzu gulaana , sarı çalılına, gara çalılına, körpe garasına, meşe arasına, göledine, çevrüüne, ılımanına, gölüne, erencüüne, gövemlideresine, daşgapısına,hacımemetlerine, kürdoolarına, Musalarına,ipeşlerine, çambaşlarına,eresüllerine,aliaalarına, mısdıklarına, hurşutlarına, gadakcıların,alamemetlerine, garamemetlerine, sayamaduhum herkeşine selamlar olsun.
Karlar Erirken Şallayuğun Akışı, Sıra Söğütlerde Serçelerin Uçuşu Unutulamıyor İnceöz'üm..  
  Daha hiç link yok!

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
 
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
KÖYÜMÜZ TARİHİ ÇOK ESKİLERE ULAŞIR  
  Çukurören Köyü'nde 1804 tarihli ve ahşap işçiliği özgün, korumaya muhtaç bir cami ve 1905 tarihli çeşme; Elmalı-Kargalar mahallesinde bulunan eski cami ve 1904 talihli "Hacı Yusuf" çeşmesi; İnceöz Köyü'nde 1769 tarihli ve "İnceöz karyeli el-hac Osman"ın yaptırdığı tarihi çeşme; bu köyümüz çeşmesi 2011 yılı itibariyle 242 seneliktir. Müsellim Köyü'nde 1907 yılında "Emir oğlu Hacı İbrahim Efendi"nin yaptırdığı, talik hat kitabeli "köy konağı" vardır.
(Ankara Rehberinden Alıntıdır)
 
KÖY DERNEĞİMİZ  
  Çamldere’nin aşağı yukarı bütün köylerinde olduğu gibi bizim köyümüzün de derneği vardır.Derneğimiz in köyün birlik ve beraberliğne , sosyal hizmetlerinin görülmesine çok büyük hizmetleri vardır.Köy odasının yenilenmesi,imam evi,köy içme suyu,cami bahçesi dizaynı ve köy mezarlığının dizaynı gibi sayılamayacak kadar hayırlı hizmetleri var. Köylülerimiz birlik ve beraberliğine, töresine, gelenek ve göreneklerine son derece bağlıdırlar
saat
 
KÖYÜMÜZÜN TARİHİ HAKKINDA  
  Ankara ve civarının iskan edilmesiyle 1463 yıllaında ilçemiz civarı şenlenmeye başlamıştır. Şeyh Ali Semerkandi Hz leri ve evlatları tarafından yerleşim ve ilim merkezi yapılmıştır. Komşu Peçenek Beldesinde halen ibadete açık olanSelçuklu eseri bir camii şerif vardır. Köyümüz tarihinin de bu açıklamalr ışığında 1400 lü yıllara dayandığı tahmin ediliyor. Hacıveliler sülalesinden Hacı Osman'ın yaptırdığı tarihi çeşmenin 1769 yılında yapıldığı ve 242 senelik bir tarihi olduğu tespit edilmiştir.Yakın zamandea yıkılan eski camimizin de çeşme kadar yaşlı olduğu ve zaman zaman tadilat geçirdiği yaşlılarımızca söylenirdi.
saat
 
Bugün 46585 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
KÖYÜMÜZ İNSANLARINA SELAMLAR OLSUN